Đăng ký thẻ thành viên sở hữu ô tô Honda

0
531
Chương trình đăng ký thẻ thành viên sở hữu dòng xe bốn bánh Honda ô tô.

I. THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ THÀNH VIÊN VÀ THẺ VIP: Là 01 năm (tính từ ngày cấp thẻ)

II. QUYỀN LỢI CỦA THẺ THÀNH VIÊN

1.Thẻ Thành Viên
– Khách hàng được mời tham gia các hoạt động, sự kiện do Honda Ôtô Phước Thành tổ chức.
– Giảm 5% khi mua phụ tùng, phụ kiện và sử dụng dịch vụ tại Honda Ôtô Phước Thành.
– Giá giảm là giá trước thuế VAT.
2.Thẻ VIP
– Khách hàng được mời tham gia các hoạt động, sự kiện do Honda Ôtô Phước Thành tổ chức.
– Được quyền ưu tiên số 1 khi vào làm dịch vụ tại Honda Ôtô Phước Thành.
– Khách hàng được sử dụng dịch vụ cứu hộ của công ty trong khu vực TP HCM miễn phí.
– Giảm 10% khi mua phụ tùng, phụ kiện và sử dụng dịch vụ tại Honda Ôtô Phước Thành.
– Giá giảm là giá trước thuế VAT.
III. QUY ĐỊNH NÂNG HẠNG VÀ TÁI CẤP THẺ
– Thẻ Thành Viên tích lũy đủ từ 50.000.000 đ (theo lịch sử giao dịch của khách hàng do phòng kế toán công ty cung cấp) trong vòng 01 năm (tính từ ngày cấp thẻ) sẽ được nâng cấp lên thẻ VIP.
– Thẻ Thành Viên hết hạn sử dụng sẽ được HPT thu hồi, nếu tích luỹ đủ từ 5.000.000 đ (theo lịch sử giao dịch của khách hàng do phòng kế toán công ty cung cấp) sẽ được cấp lại Thẻ Thành Viên mới.
– Thẻ VIP hết hạn sử dụng sẽ được HPT thu hồi, nếu tích luỹ đủ từ 20.000.000 đ (truy theo lịch sử giao dịch của khách hàng do phòng kế toán cung cấp ) sẽ được cấp lại Thẻ VIP mới. Nếu không đạt hạng mức cấp lại, KH hàng sẽ được cấp thẻ Thành Viên.
IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
– Vui lòng xuất trình thẻ cho Cố Vấn Dịch Vụ trước khi làm dịch vụ
– Thẻ Thành Viên & Thẻ VIP không áp dụng trong trường hợp sử dụng dịch vụ sửa chữa bảo hiểm
– Chương trình Thẻ Thành Viên và thẻ VIP không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác
– Thẻ Thành Viên & Thẻ VIP  không được chuyển nhượng và là tài sản của Công ty TNHH TMDV Ô Tô Tây Sài Gòn (Honda Ôtô Phước Thành – HPT).
– HPT có quyền thay đổi nội dung, thời hạn hiệu lực các chương trình, điều khoản và điều kiện của mình hoặc ngưng chương trình mà không cần thông báo trước.
– HPT không chịu trách nhiệm cho các tổn thất về quyền lợi/điểm tích lũy xảy ra khi mất thẻ.
– Tham khảo các điều khoản cập nhật mới nhất tại website http://www.topluxurycar.com/

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ QUA HOTLINE 0909.678.159

LEAVE A REPLY